Brebussen

OBS!
NYE TIDER FOR 2018 KJEM

Brebussen køyrer daglege avgangar mellom Sogndal og Jostedalen i perioden 20. juni 2016 til 28.08.2016. Pris for vaksen er 158,- (Sogndal-Nigardsbreen)

Frå Sogndal 08:35   &  13:45                                               
Til Gaupne 09:15 (Bussbyte Gaupne)  
Frå Gaupne 09:15   
Til Breheimsenteret 09:55 Frå Breheimsenteret 11:25   &  15:05
Til Nigardsbreen 11:35       &   15:15

Retur: 

Frå Nigardsbreen 16:55  
Til Breheimsenteret 17:00   
Frå Breheimsenteret 17:00  
Til Gaupne 17:40 (Bussbyte Gaupne)  
Frå Gaupne 17:45   
Til Sogndal 18:35